Language Institute Phetchabun Rajabhat University
SoftLand Bootstrap Template - Index

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อเรื่องtrategic Action Plan มรภ. ดึงศักยภาพถึงขีดสุด ตอบโจทย์พัฒนาชุมชน-ประเทศ
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการสอบ Placement Test (CEFR) ด้วยโปรแกรม English Discoveries
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21
วิดีโอการอบรม CEFR รุ่นที่ 2
บรรยากาศการมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR
วิดีโอการอบรม CEFR รุ่นที่ 2
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รุ่นที่ 1
จำหน่ายชุดข้อสอบจริง TOEFL Practice Online (TPO)
ขอเชิญร่วมโหวตรางวัล Popular Vote การประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษPHETCHABUN GEOWONDERS

Total 61 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>