ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID-19
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์


เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปลอดภัย

สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/36k6kds

คุณคือคนสำคัญในการให้ข้อมูล เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ดำเนินการโดย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-2801902, 02-2810528, 02-2801345