ประกาศผลสอบ TOEFL ITP !!!! ลำดับที่นั่ง 0001-840
หมวดหมู่ : ประกาศ
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562
รอบวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ลำดับที่นั่ง 0001 - 0420 :
https://drive.google.com/file/d/1fId96 ... fg6mttdQ/view?usp=sharing

ลำดับที่นั่ง 0421 - 0840 :
https://drive.google.com/file/d/14GmHq ... qndefIop/view?usp=sharing

*ผลเป็น paper จะแจ้งให้มารับด้วยตัวเอง อย่างเป็นทางการอีกครั้ง