ประกาศให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online
หมวดหมู่ : ประกาศ
ประกาศ!!!

ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online โปรแกรม Speexx Online ได้คะแนนสูงที่สุด 30 อันดับแรก

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (เพื่อรับของรางวัลและถ่ายภาพหมู่)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Link : https://drive.google.com/file/d/1vGvJd ... wmNob3ztXfT6v8oi46xpto26U

สอบถามโทร. 056-717168