อบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิด โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Lc401 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร