ประกาศ > นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี

ประกาศ!!! นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี สถาบันภาษาเปิดโอกาสให้มาลงชื่อรับการเข้าสอบและทดสอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

โปรดมาลงชื่อในระยะเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น หากมาภายหลังจากกำหนด สถาบันภาษาจะสงวนสิทธิ์การสอบของท่าน และบริหารจัดการข้อสอบต่อไป

ข้อปฏิบัติการสอบ :
https://drive.google.com/file/d/1CEjdr ... gLQ9_Qtk/view?usp=sharing

สอบถามโทร. 056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ TOEFL ITP ข่าวถัดไป