ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ)

ระหว่างวันที่ 15, 21 - 22 กันยายน 2562 ณ สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ LC401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์

โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด และขอความร่วมมือเข้ารับการทดสอบ ในวัน เวลา สถานที่ตามประกาศ เพราะการทดสอบมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :
https://drive.google.com/file/d/1mlsl5 ... 7SlJhxjk/view?usp=sharing

ข้อปฏิบัติการสอบ :
https://drive.google.com/file/d/1kiZH_ ... X5N5nF3k/view?usp=sharing

สอบถามโทร. 056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ TOEFL ITP ประกาศผลสอบ TOEFL ITP !!!! ลำดับที่นั่ง 0001-840 ข่าวถัดไป