ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563

โครงการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกล COVID–19” (English Video Clip : COVID–19 Crisis Preventing Care) เพื่อชิงเงินรางวัล 18 รางวัล เงินรางวัลรวมกว่า 61,500 บาท

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนตระหนักถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) การติดตามสถานการณ์ การให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรค ที่จะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และฝึกทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21

ผลงานนำเสนอในรูปแบบสารคดี ไวรัลคลิป หนังสั้น หรือ VLOG ความยาว 2-3 นาที
นำเสนอแนวคิดการนำเสนอเกี่ยวกับ :
- ความรู้ความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
- การสังเกตอาการเมื่อป่วย
- การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด 1 กรกฎาคม 2563

สามารถศึกษาและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link :
https://bit.ly/2S32cst

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Link :
https://bit.ly/2XWtgNQ

ช่องทางการสมัครออนไลน์ Link :
https://bit.ly/2yzPI4t

ช่องทางการรับสมัคร :
เว็บไซต์โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ https://li.pcru.ac.th
หรือ Facebook Fanpage : สถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 2323424 (อรพนิตา) หรือ Inbox Facebook Fanpage : สถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า คลังศัพท์น่ารู้ COVID19 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID-19 ข่าวถัดไป