เกี่ยวกับสถาบันภาษา > วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วัตถุประสงค์


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประวัติสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา ข่าวถัดไป