ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEFL ITP รุ่นที่ 1

การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEFL ITP รุ่นที่ 1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ศิริณภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการเปิด การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEFL ITP รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ร.ร วิทยานุกูลนารี การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าวถัดไป