ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ของสถาบันภาษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 1563
เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาคม
และเวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลศรีมงคล

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEFL ITP รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP รุ่น1 ข่าวถัดไป