ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ร.ร วิทยานุกูลนารี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ร.ร วิทยานุกูลนารี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้อำนวยการไพโรจน์​ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การพัฒนาทักษะด้านการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (Sit in) การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEFL ITP รุ่นที่ 1 ข่าวถัดไป