ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ โรงเรียนผดุงวิทย์

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ โรงเรียนผดุงวิทย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ของสถาบันภาษา ณ โรงเรียนผดุงวิทย์

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะด้านการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (Sit in) ข่าวถัดไป