ประกาศ > รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมีนาคม 2563

รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมีนาคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จัดสอบวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
สามารถสมัครสอบได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/2DVYkny
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โทร.056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ