ข่าวประชาสัมพันธ์ > การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ โรงเรียนผดุงวิทย์ ข่าวถัดไป