ข่าวประชาสัมพันธ์ > การติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP ของสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP ของสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ธ.ค.2562 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้การต้อนรับ ดร.โจนาธาน เลมไบรท์ ผอ.ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะที่เดินทางมาติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP ตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE ) ของสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า รับสมัครพนักงาน การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4 ข่าวถัดไป