ประกาศ > ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 จัดสอบวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
สามารถสมัครสอบได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/2DVYkny
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โทร.056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช. ประกาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข่าวถัดไป