ประกาศ > ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.

ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแจ้งตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช. ระหว่างวันที่ 4 – 19 มกราคม 2563 ณ ห้องอบรม English Discoveries Program ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบตารางการอบรมได้ที่ Link :

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ภาค กศ.ปช.)
Link : https://bit.ly/2szbkM2

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ภาค กศ.ปช.)
Link : https://bit.ly/2SYtIsz

หมายเหตุ
- ช่วงเวลาการอบรม 08.30 – 10.30 น., 10.30 – 12.30 น. และ 13.30 – 15.30 น.
- สถาบันภาษา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวันและเวลา ในการเข้ารับการอบรมให้เหมาะสม หากมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ 38 คน หรือกรณีที่มีการลงทะเบียนไม่เพียงพอต่อการเปิด section ในวันที่กำหนด

สอบถามโทร. 055-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าวถัดไป