ประกาศ > ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 จัดสอบวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์

ผู้ที่ต้องการผลสอบ TOEFL ITP เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ยื่นโครงการครูคืนถิ่น ขอทุนการศึกษา สมัครงาน การศึกษาต่อ หรือต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ สามารถสำรองที่นั่งสอบได้ที่ลิงค์
https://bit.ly/2DVYkny

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โทร.056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช. ข่าวถัดไป