ประกาศ > ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา

ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช. คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ระหว่างวันที่ 7 – 19 มกราคม 2563

โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ผ่าน Link : https://forms.gle/CkQJFRZDjJtxJMWo9

หมายเหตุ
- ช่วงเวลาการอบรม 08.30 – 10.30 น., 10.30 – 12.30 น. และ 13.30 – 15.30 น.
- สถาบันภาษา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวันและเวลา ในการเข้ารับการอบรมให้เหมาะสม หากมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ 38 คน หรือกรณีที่มีการลงทะเบียนไม่เพียงพอต่อการเปิด section ในวันที่กำหนด

สอบถามโทร. 055-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าวถัดไป