ประกาศ > การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประกาศตารางการลงทะเบียน สำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/14Hd65 ... px1I_JTnIeZIeDAgrm0M9EoSQ


หมายเหตุ สถาบันภาษา ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวันและเวลา ในการเข้ารับการอบรมให้เหมาะสม หากมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ 35 คน หรือกรณีที่มีการลงทะเบียนไม่เพียงพอต่อการเปิด section ในวันที่กำหนด

โปรดเข้ารับการอบรม ตามกำหนด วันและเวลาที่แจ้ง

สอบถามโทร. 055-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ข่าวถัดไป