ประกาศ > ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2563ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2563
ณ ศูนย์สอบ TOEFL ITP สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (@lipcru)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
จัดสอบวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


*หมายเหตุ
1. ผู้เข้าสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร
2. ผู้เข้าสอบเมื่อสมัครสอบแล้วสามารถเลื่อนวันสอบได้ 1 ครั้ง แต่ไม่สามารถยกเลิกและขอเงินค่าสมัครสอบคืนได้ในทุกกรณี
ผู้ที่ต้องการผลสอบ TOEFL ITP เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ยื่นโครงการครูคืนถิ่น ขอทุนการศึกษา สมัครงาน การศึกษาต่อ หรือต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สามารถสำรองที่นั่งสอบได้ที่ลิงค์ : https://bit.ly/2Ru3qff

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ #สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. 056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตารางทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2564 ข่าวถัดไป