ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1

คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำคลิปวีดีโอ English for everyday's life เพื่อสอนการใช้คำศัพท์ ประโยค การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ขนบทำเนียมประเพณีและการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะทางภาษาในทุกระดับ


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า บรรยากาศการทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนา