ประกาศ > ประกาศผลการทดสอบหลังการพัฒนาด้วยข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบหลังการพัฒนาด้วยข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบหลังการพัฒนาด้วยข้อสอบ TOEFL ITP สำหรั[นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม LC1 (401) และห้องประชุม LC2 (402) ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลคะแนนการสอบวันที่ 3 ตุลาคม 2563 (ลำดับที่นั่ง 001 - 360) : https://drive.google.com/file/d/12a9h6 ... AvSb1MXO/view?usp=sharing

ผลคะแนนสอบวันที่ 4 ตุลาคม 2563 (ลำดับที่นั่ง 361 - 720) : https://drive.google.com/file/d/15aUeV ... d-t42RI5/view?usp=sharing

ETS ประกาศการใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ITP แทน TOEFL IBT และเทียบเกณฑ์ตามกรอบ CEFR : https://bit.ly/3d34st2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563 : https://bit.ly/2Gq8wb3

(หมายเหตุ *นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ช่องทางการติดต่อและตรวจสอบรายชื่อ :
เว็บไซต์ li.pcru.ac.th หรือ Facebook Fanpage : สถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์ สอบถามโทร. 056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถาบันภาษา ข่าวถัดไป