ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนา

บรรยากาศการทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนา

บรรยากาศการทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนา โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม LC1 (401) และห้องประชุม LC2 (402) ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ศิลปินต่างชาติในประเทศไทย ร่วมใจทำเพลง An Everlasting Light คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1 ข่าวถัดไป