ประกาศ > ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP


ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนาเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 19 – 27 กันยายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Link : https://bit.ly/2ZQeMyZ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Link : https://bit.ly/35SDjr4
คณะวิทยาการจัดการ Link :
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Link :
คณะครุศาสตร์ Link :

(*นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์)

ช่องทางการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การสอบ Link : https://forms.gle/ZeDtBSm9NK3KGhrw8
ช่องทางการลงทะเบียน ผ่าน QR Code :
(หากไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนจะไม่ได้รับการทดสอบ)!!!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขที่นั่ง วัน เวลา และข้อปฏิบัติการสอบ ในวันที่ 28 กันยายน 2563!!!!

สรุปเอกสารและวีดิโอการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP ทั้งหมด
Exercise
เอกสาร Link : https://bit.ly/33HTPHY
วีดิโอ Link : ตอนที่ 1: https://youtu.be/-fd5mX0A-jE ตอนที่ 2: https://youtu.be/GrdybqTF-kQ
Listening
เอกสาร Link : https://bit.ly/3c5dEg1
วีดิโอ Link :ตอนที่ 1: https://youtu.be/UZ_V09ob9uE ตอนที่ 2: https://youtu.be/GK8FTYZja5k
Reading
เอกสาร Link : https://bit.ly/3msRWY7
วีดิโอ Link : ตอนที่ 1: https://youtu.be/Sl7pW6ngNx4 ตอนที่ 2: https://youtu.be/fBlqQLjX4QQ
Structure
เอกสาร Link : https://bit.ly/2RzTfpP
วีดิโอ Link : ตอนที่ 1: https://youtu.be/eRQHHIGgMZ8 ตอนที่ 2: https://youtu.be/0Tr9b9TSYoI

/////สามารถลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP ผ่านช่องทาง QR Code การรับสมัคร หรือเว็บไซต์ li.pcru.ac.th หรือ Facebook Fanpage : สถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์ /////
สอบถามโทร. 056-707168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประกาศผลการทดสอบหลังการพัฒนาด้วยข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563 ข่าวถัดไป