ประกาศ > ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2563


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563
จัดสอบวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*หมายเหตุ
1. ผู้เข้าสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร
2. ผู้เข้าสอบเมื่อสมัครสอบแล้วสามารถเลื่อนวันสอบได้ 1 ครั้ง แต่ไม่สามารถยกเลิกและขอเงินค่าสมัครสอบคืนได้ในทุกกรณี
ผู้ที่ต้องการผลสอบ TOEFL ITP เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ยื่นโครงการครูคืนถิ่น ขอทุนการศึกษา สมัครงาน การศึกษาต่อ หรือต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สามารถสำรองที่นั่งสอบได้ที่ลิงค์ : https://bit.ly/2Ru3qff
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ #สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. 085-2323424 (หงษ์)


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Speexx – Up Talk Event Marketing Campaign ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP ข่าวถัดไป