ประกาศ > ประกาศให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Speexx – Up Talk Event Marketing Campaign

ประกาศให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Speexx – Up Talk Event Marketing Campaign

ข่าวประกาศ !!!
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา ลงชื่อในระบบและเข้าร่วมกิจกรรม Speexx – Up Talk Event Marketing Campaign
กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และการกระตุ้นการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านการเข้าใช้บทเรียนในโปรแกรม Speexx Online ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมประกายทอง
สำหรับนักศึกษาที่ทำคะแนนสอบ Test Online ได้สูงสุด 30 อันดับแรก สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Link : http://1ab.in/gdF
โปรดแจ้งยืนยันสิทธิ์การรับรางวัน ณ จุดลงทะเบียน และเตรียมตัวขึ้นรับของรางวัล มอบโดย ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี หรือผู้แทน ในวันดังกล่าว
ช่องทางการลงทะเบียน
1. QR Code : http://1ab.in/gdJ
2. Link : https://bit.ly/34A2rCm
3. Website : li.pcru.ac.th
กำหนดการกิจกรรม : http://1ab.in/gdK
ประกาศมหาวิทยาลัย : http://1ab.in/gdN
ขอให้นักศึกษาตาม คณะ หมู่เรียน ที่มีปรากฏในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
***โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม***
หมายเหตุ
*นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สอบถามโทร. 056 - 717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2563 ข่าวถัดไป