ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP

อบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรม : อบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP วันที่ 3-7,10 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม LC1 (401) และ ห้องประชุม LC2 (402) ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP ในครั้งนี้

     


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า อบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2 ศิลปินต่างชาติในประเทศไทย ร่วมใจทำเพลง An Everlasting Light ข่าวถัดไป