ประกาศ > ประกาศให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online

ประกาศให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online

ประกาศ!!!

ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online โปรแกรม Speexx Online ได้คะแนนสูงที่สุด 30 อันดับแรก

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ (เพื่อรับของรางวัลและถ่ายภาพหมู่)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Link : https://drive.google.com/file/d/1vGvJd ... wmNob3ztXfT6v8oi46xpto26U

สอบถามโทร. 056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ประกาศให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Speexx – Up Talk Event Marketing Campaign ข่าวถัดไป