ประกาศ > ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ประกาศ!!!!!
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน* ทั้งภาคปกติ ภาคกศ.ปช. และบัณฑิตศึกษา ลงชื่อและเข้ารับการอบรมโปรแกรม English Discoveries

*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนอบรมได้ที่ Link : https://1th.me/29P7G

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 9 – 24 กรกฎาคม 2563) ทั้งภาคปกติ ภาคกศ.ปช. และบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ซึ่งจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาการอบรม 1.30 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ 08.30 – 10.00 น., 10.00 – 11.30 น., 13.00 – 14.30 น., และ 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องโปรแกรม English Discoveries ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์

โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือช่องทางเว็บไซต์สถาบันภาษา li.pcru.ac.th หรือ Facebook Fanpage : สถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าที่นั่งจะเต็มหรือจนกว่าจะหมดระยะเวลาการอบรม

หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน Link ดังนี้ :
(เลือกแค่ 1 ช่วงเวลา) จำกัด section ละ 20 คน

วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เวลา Link
08.30 น. - 10.00 น. https://bit.ly/317DaNL
10.00 น. - 11.30 น. https://bit.ly/2DTgoR5
13.00 น. - 14.30 น. https://bit.ly/3iWkLK1
14.30 น. - 16.00 น. https://bit.ly/322NENB

วันที่ 25 สิงหาคม 2563
เวลา Link
08.30 น. - 10.00 น. https://bit.ly/3h6WOyR
10.00 น. - 11.30 น. https://bit.ly/2FwwIaF
13.00 น. - 14.30 น. https://bit.ly/324IRLs
14.30 น. - 16.00 น. https://bit.ly/3aB2K0L

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
เวลา Link
08.30 น. - 10.00 น. https://bit.ly/34a9qSr
10.00 น. - 11.30 น. https://bit.ly/348R585
13.00 น. - 14.30 น. https://bit.ly/3h84MIc
14.30 น. - 16.00 น. https://bit.ly/34bpvXU

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
เวลา Link
08.30 น. - 10.00 น. https://bit.ly/3awBAIo
10.00 น. - 11.30 น. https://bit.ly/313TgIg
13.00 น. - 14.30 น. https://bit.ly/2Egdd5r
14.30 น. - 16.00 น. https://bit.ly/34d2qEa

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เวลา Link
08.30 น. - 10.00 น. https://bit.ly/2PYxRtI
10.00 น. - 11.30 น. https://bit.ly/2Y9GGW7
13.00 น. - 14.30 น. https://bit.ly/3h809hg
14.30 น. - 16.00 น. https://bit.ly/3g0T292

วันที่ 29 สิงหาคม 2563
เวลา Link
08.30 น. - 10.00 น. https://bit.ly/2Q3g30E
10.00 น. - 11.30 น. https://bit.ly/3iOzKFE
13.00 น. - 14.30 น. https://bit.ly/3kQICMZ
14.30 น. - 16.00 น. https://bit.ly/3g6t8Rj

วันที่ 30 สิงหาคม 2563
เวลา Link
08.30 น. - 10.00 น. https://bit.ly/31ZSzih
10.00 น. - 11.30 น. https://bit.ly/3166apb
13.00 น. - 14.30 น. https://bit.ly/3h21jLb
14.30 น. - 16.00 น. https://bit.ly/3kTUlKz

ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ที่ Link : https://1th.me/Qdv7U

หมายเหตุ สถาบันภาษาจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันอบรม 1 วัน

สอบถามโทร. 055-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกันยายน 2563 ประกาศให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online ข่าวถัดไป