ประกาศ > ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จัดสอบวันเสาร์ที่1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
*********************************************************
ผู้ที่ต้องการผลสอบ TOEFL ITP เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ยื่นโครงการครูคืนถิ่น ขอทุนการศึกษา สมัครงาน การศึกษาต่อ หรือต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สามารถสำรองที่นั่งสอบได้ที่ลิงค์ : https://bit.ly/2Ru3qff
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โทร.056-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกันยายน 2563 ข่าวถัดไป