ประกาศ > ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ TOEFL ITP

อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ) ข่าวถัดไป