เนื้อหาทั้งหมดของ ประกาศ
เนื้อหาทั้งหมดของ ประกาศ
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
ประกาศ   ประกาศ
ข่าวสาร ประกาศ จากสถาบันภาษา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

 เนื้อหาของหมวดหมู่ ประกาศ
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
ชื่อเรื่อง Hits
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
15
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถาบันภาษา
15
ประกาศผลการทดสอบหลังการพัฒนาด้วยข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563
41
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP
276
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2563
85
ประกาศให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Speexx – Up Talk Event Marketing Campaign
41
ประกาศให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online
45
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
38
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกันยายน 2563
44
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนสิงหาคม 2563
32
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ
28
ประกาศ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
134
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
107
สถาบันภาษาขอประกาศงดให้บริการชั่วคราว
104
ประกาศงดกิจกรรมทดสอบ TOEFL ITP
3923
RSS Feed