เนื้อหาทั้งหมดของ ประกาศ
เนื้อหาทั้งหมดของ ประกาศ
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
ประกาศ   ประกาศ
ข่าวสาร ประกาศ จากสถาบันภาษา
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

 เนื้อหาของหมวดหมู่ ประกาศ
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
ชื่อเรื่อง Hits
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
37
สถาบันภาษาขอประกาศงดให้บริการชั่วคราว
62
ประกาศงดกิจกรรมทดสอบ TOEFL ITP
2647
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนเมษายน 2563
102
ประกาศ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP
74
รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมีนาคม 2563
113
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
78
ประกาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
78
ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563
111
ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.
80
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563
95
ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา
89
ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)
78
การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)
77
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
56
RSS Feed