เนื้อหาทั้งหมดของ ประกาศ
เนื้อหาทั้งหมดของ ประกาศ
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
ประกาศ   ประกาศ
ข่าวสาร ประกาศ จากสถาบันภาษา
ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

 เนื้อหาของหมวดหมู่ ประกาศ
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
ชื่อเรื่อง Hits
ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563
14
ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.
20
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563
41
ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา
42
ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)
25
การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)
18
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
16
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2562
11
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP !!!! ลำดับที่นั่ง 0001-840
71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ)
30
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ TOEFL ITP
402
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี
29
RSS Feed