เนื้อหาทั้งหมดของ ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาทั้งหมดของ ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1

 เนื้อหาของหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
ชื่อเรื่อง Hits
คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1
17
บรรยากาศการทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนา
31
ศิลปินต่างชาติในประเทศไทย ร่วมใจทำเพลง An Everlasting Light
22
อบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP
49
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
106
รวมแถลงการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ฉบับภาษาอังกฤษ)
1187
ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID-19
691
โครงการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563
468
คลังศัพท์น่ารู้ COVID19
73
The Queen addresses the UK & The Commonwealth in light of COVID-19
88
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
72
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
82
อบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP รุ่น3
75
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา วันที่ 4 มีนาคม 2563
69
อบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP รุ่น2
72
RSS Feed