เนื้อหาทั้งหมดของ ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาทั้งหมดของ ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
English for Everyday's life EP.1

 เนื้อหาของหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
ชื่อเรื่อง Hits
English for Everyday's life EP.1
4
คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1
57
บรรยากาศการทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนา
66
ศิลปินต่างชาติในประเทศไทย ร่วมใจทำเพลง An Everlasting Light
112
อบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP
92
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
155
รวมแถลงการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ฉบับภาษาอังกฤษ)
2633
ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID-19
974
โครงการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563
555
คลังศัพท์น่ารู้ COVID19
100
The Queen addresses the UK & The Commonwealth in light of COVID-19
105
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
104
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
103
อบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP รุ่น3
92
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา วันที่ 4 มีนาคม 2563
85
RSS Feed