คลังเนื้อหา
2020 (15)
February (7)   January (1)  
2019 (25)
December (9)   October (4)   September (6)   August (1)  
article Actions Hits วันที่
ประกาศ: โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 13 29-Jan-2020 21:40
ข่าวประชาสัมพันธ์: การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 19 29-Jan-2020 02:00
ข่าวประชาสัมพันธ์: การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 18 27-Jan-2020 18:20
ประกาศ: ประกาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 26 27-Jan-2020 11:30
ข่าวประชาสัมพันธ์: การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1 Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 23 12-Jan-2020 21:00
ประกาศ: ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 32 06-Jan-2020 12:50
ข่าวประชาสัมพันธ์: การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4 Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 25 05-Jan-2020 02:10
ประกาศ: ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช. Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 30 02-Jan-2020 00:50
Total items: 8