คลังเนื้อหา
2020 (15)
February (7)   January (1)  
2019 (25)
December (9)   October (4)   September (6)   August (1)  
article Actions Hits วันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์: การติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP ของสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 23 17-Dec-2019 16:10
อบรม/สัมนา: ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดถ้อยคำภาษาไทยด้วยสัทอักษร” Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 24 16-Dec-2019 04:00
ประกาศ: ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 53 09-Dec-2019 00:00
ประกาศ: ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 50 08-Dec-2019 23:40
ประกาศ: ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 34 08-Dec-2019 23:30
ประกาศ: การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 27 08-Dec-2019 23:20
ประกาศ: ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 18 08-Dec-2019 23:10
ข่าวประชาสัมพันธ์: รับสมัครพนักงาน Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 23 08-Dec-2019 09:30
ประกาศ: ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2562 Print this article in a printer friendly format ส่งเนื้อหานี้ให้เพื่อน 11 08-Dec-2019 02:20
Total items: 9