หมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มรภ. เพชรบูรณ์ และ IIE
  ประกาศ
ข่าวสาร ประกาศ จากสถาบันภาษา
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP !!!! ลำดับที่นั่ง 0001-840
  เกี่ยวกับสถาบันภาษา
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ
  จดหมายข่าว
สำหรับประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวของสถาบันภาษา
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562
  อบรม/สัมนา
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษา
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันภาษา
การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ : ชวนเที่ยวเพชรบูรณ์
--------------------   --------------------

 เผยแพร่ล่าสุด
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
ชื่อเรื่อง Hits
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562
294
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม พ.ศ. 2562
147
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
149
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
20
ประกาศผลสอบ TOEFL ITP !!!! ลำดับที่นั่ง 0001-840
25
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มรภ. เพชรบูรณ์ และ IIE
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ)
17
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ TOEFL ITP
375
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี
10
การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ : ชวนเที่ยวเพชรบูรณ์
7
พันธกิจ
197
วัตถุประสงค์
3
วิสัยทัศน์
6
โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา
644
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
625
RSS Feed