หมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1
  ประกาศ
ข่าวสาร ประกาศ จากสถาบันภาษา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
  เกี่ยวกับสถาบันภาษา
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ
  จดหมายข่าว
สำหรับประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวของสถาบันภาษา
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562
  อบรม/สัมนา
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษา
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดถ้อยคำภาษาไทยด้วยสัทอักษร”
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันภาษา
UPDATE! ทุนมาใหม่ประจำสัปดาห์ 22-28 มิถุนายน 2563
--------------------   --------------------

 เผยแพร่ล่าสุด
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
1234...10>
ชื่อเรื่อง Hits
คลิปวีดีโอ English for everyday's life EP1
17
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
15
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถาบันภาษา
15
ประกาศผลการทดสอบหลังการพัฒนาด้วยข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563
41
บรรยากาศการทดสอบ TOEFL ITP หลังการพัฒนา
31
ศิลปินต่างชาติในประเทศไทย ร่วมใจทำเพลง An Everlasting Light
23
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ลงชื่อยืนยันสิทธิ์การทดสอบ TOEFL ITP
276
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2563
86
ประกาศให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Speexx – Up Talk Event Marketing Campaign
41
อบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP
50
ประกาศให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเข้ารับของรางวัล ในการทำ Test Online
45
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
38
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกันยายน 2563
44
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนสิงหาคม 2563
32
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ
28
1234...10>
RSS Feed