หมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ทั้งหมด
หมวดหมู่ เนื้อหาที่เผยแพร่ล่าสุด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1
  ประกาศ
ข่าวสาร ประกาศ จากสถาบันภาษา
ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563
  เกี่ยวกับสถาบันภาษา
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ
  จดหมายข่าว
สำหรับประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวของสถาบันภาษา
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562
  อบรม/สัมนา
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษา
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดถ้อยคำภาษาไทยด้วยสัทอักษร”
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันภาษา
การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ : ชวนเที่ยวเพชรบูรณ์
--------------------   --------------------

 เผยแพร่ล่าสุด
เนื้อหาทั้งหมดของหมวดหมู่นี้
ชื่อเรื่อง Hits
การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1
11
ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563
14
การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4
18
ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.
20
การติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP ของสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดถ้อยคำภาษาไทยด้วยสัทอักษร”
17
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563
41
ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา
42
ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)
25
การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)
18
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
16
รับสมัครพนักงาน
21
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2562
11
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562
494
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม พ.ศ. 2562
234
RSS Feed