ประกาศจากสถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแจ้งตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.
ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563
ประกาศการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 7 – 19 มกราคม 2563
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11-12 มกราคม 2563 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1
วันที่ 4-5 มกราคม 2563 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4
วันที่ 19 ธ.ค.2562 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้การต้อนรับ ดร.โจนาธาน เลมไบรท์ ผอ.ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง
โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสถาบันการศึกษานานาชาติ Institute of International Education (IIE) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการของสถาบันภาษา

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ บริการยืม-คืน สื่อการเรียนการสอนด้านภาษา แปลเอกสาร และอื่น ๆ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ที่ได้รับการรับรองจาก ETS
โดยจัดสอบวัดระดับตามมาตรฐาน TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program)

บริการห้องสมุด

สถาบันภาษเปิดให้บริการยืม-คืน หนังสือทางด้านภาษา
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเกาหลี ฯลฯ

แปลเอกสาร

รับบริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นอังกฤษและภาษาอื่น ๆ

พื้นที่สำหรับเรียนรู้ด้านภาษา

เปิดให้บริการพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านภาษา เช่น โซนดื่มด่ำกับภาษา
โซนเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจากโปรแกรมที่ทันสมัย และดูหนังออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดูหนัง

Staff

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา

อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา

รักษาการหัวหน้าสำนักงานสถาบันภาษา

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา

นางสมฤดี ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาววิภารัศมิ์ เหมบุรุษ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

Contact Us

ติดต่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Contact us any time

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาคารปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 (LC)
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717-168

Contact Info

  • Office # อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (LC), 83 Moo 11 Tambon Sadiang, Saraburi-Lomsak Road,

  • Muang District Phetchabun Province

  • +000000

  • li@pcru.ac.th