ประกาศจากสถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ณ ศูนย์สอบ TOEFL ITP สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศูนย์สอบ TOEFL ITP สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ณ ศูนย์สอบ TOEFL ITP สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563
ศิลปินต่างชาติในประเทศไทย ร่วมใจทำเพลง An Everlasting Light เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
อบรมสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ Tutoring TOEFL ITP วันที่ 3-7,10 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม LC1 (401) และ ห้องประชุม LC2 (402) ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - หมดเขต 31 ส.ค. 2020
ทุนปริญญาโท Marketing-MBA ที่ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
ทุนประชุมผู้นำเยาวชน "Global Peace Summit Turkey 2020" ที่ประเทศตุรกี
เพื่อเรียนต่อสาขาBiomedical Sciences และ Physical Science and Engineering
UPDATE! ทุนมาใหม่ประจำสัปดาห์ 22-28 มิถุนายน 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินสถาบันภาษา

บริการของสถาบันภาษา

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ บริการยืม-คืน สื่อการเรียนการสอนด้านภาษา แปลเอกสาร และอื่น ๆ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ที่ได้รับการรับรองจาก ETS
โดยจัดสอบวัดระดับตามมาตรฐาน TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program)

บริการห้องสมุด

สถาบันภาษเปิดให้บริการยืม-คืน หนังสือทางด้านภาษา
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเกาหลี ฯลฯ

แปลเอกสาร

รับบริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นอังกฤษและภาษาอื่น ๆ

พื้นที่สำหรับเรียนรู้ด้านภาษา

เปิดให้บริการพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านภาษา เช่น โซนดื่มด่ำกับภาษา
โซนเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจากโปรแกรมที่ทันสมัย และดูหนังออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดูหนัง

Staff

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา

อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา

รักษาการหัวหน้าสำนักงานสถาบันภาษา

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา

นางสมฤดี ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาววิภารัศมิ์ เหมบุรุษ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

Contact Us

ติดต่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Contact us any time

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาคารปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 (LC)
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717-168

Contact Info

  • Office # อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (LC), 83 Moo 11 Tambon Sadiang, Saraburi-Lomsak Road,

  • Muang District Phetchabun Province

  • +000000

  • li@pcru.ac.th