ประกาศจากสถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 3-31 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมทดสอบ TOEFL ITP (Post - Test TOEFL ITP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนเมษายน 2563
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP ณ ห้องประชุม Lc1 และ Lc2 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563
รวมแถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปลอดภัย
ขอเชิญส่งผลงานคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกล COVID–19” เพื่อชิงเงินรางวัล 18 รางวัล เงินรางวัลรวมกว่า 61,500 บาท
สกสว. รวบรวมคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ COVID19 มานำเสนอ ทุกท่าน
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - หมดเขต 31 ส.ค. 2020
ทุนปริญญาโท Marketing-MBA ที่ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
ทุนประชุมผู้นำเยาวชน "Global Peace Summit Turkey 2020" ที่ประเทศตุรกี
เพื่อเรียนต่อสาขาBiomedical Sciences และ Physical Science and Engineering
UPDATE! ทุนมาใหม่ประจำสัปดาห์ 22-28 มิถุนายน 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินสถาบันภาษา

บริการของสถาบันภาษา

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ บริการยืม-คืน สื่อการเรียนการสอนด้านภาษา แปลเอกสาร และอื่น ๆ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ที่ได้รับการรับรองจาก ETS
โดยจัดสอบวัดระดับตามมาตรฐาน TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program)

บริการห้องสมุด

สถาบันภาษเปิดให้บริการยืม-คืน หนังสือทางด้านภาษา
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเกาหลี ฯลฯ

แปลเอกสาร

รับบริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นอังกฤษและภาษาอื่น ๆ

พื้นที่สำหรับเรียนรู้ด้านภาษา

เปิดให้บริการพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านภาษา เช่น โซนดื่มด่ำกับภาษา
โซนเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจากโปรแกรมที่ทันสมัย และดูหนังออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดูหนัง

Staff

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา

อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา

รักษาการหัวหน้าสำนักงานสถาบันภาษา

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา

นางสมฤดี ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาววิภารัศมิ์ เหมบุรุษ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

Contact Us

ติดต่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Contact us any time

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาคารปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 (LC)
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717-168

Contact Info

  • Office # อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (LC), 83 Moo 11 Tambon Sadiang, Saraburi-Lomsak Road,

  • Muang District Phetchabun Province

  • +000000

  • li@pcru.ac.th