ประกาศจากสถาบันภาษา มรภ. เพชรบูรณ์

สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562
รอบวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ) ระหว่างวันที่ 15, 21 - 22 กันยายน 2562 ณ สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ LC401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำศูนย์สอบ "สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"
ประกาศ!!! นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี

---------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสถาบันการศึกษานานาชาติ Institute of International Education (IIE) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

บริการของสถาบันภาษา

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ บริการยืม-คืน สื่อการเรียนการสอนด้านภาษา แปลเอกสาร และอื่น ๆ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ที่ได้รับการรับรองจาก ETS
โดยจัดสอบวัดระดับตามมาตรฐาน TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program)

บริการห้องสมุด

สถาบันภาษเปิดให้บริการยืม-คืน หนังสือทางด้านภาษา
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเกาหลี ฯลฯ

แปลเอกสาร

รับบริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นอังกฤษและภาษาอื่น ๆ

พื้นที่สำหรับเรียนรู้ด้านภาษา

เปิดให้บริการพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านภาษา เช่น โซนดื่มด่ำกับภาษา
โซนเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจากโปรแกรมที่ทันสมัย และดูหนังออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดูหนัง

Staff

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา

อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา

รักษาการหัวหน้าสำนักงานสถาบันภาษา

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา

นางสมฤดี ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Contact Us

ติดต่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Contact us any time

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาคารปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 (LC)
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717-168

Contact Info

  • Office # อาคารปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 (LC), 83 Mou 11 Tumbon Sadung, SaraBuri-Lomsak Road,

  • Ampurmung Phetchabun Province

  • +000000

  • li@pcru.ac.th